Liên hệ

KARAOKE LAM SƠN

Địa chỉ:242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5

Hotline: 028 3839 7009

Điện thoại: 0903 755 988

Email: thunguyen7854@yahoo.com

Website: http://karaokelamson.com/

Zalo